Slider

Celorepubliková zpráva k CHEMSEX ze dne 1. června 2022

Toto je hlavní obecný text, na který budou v dalších článcích navazovat „pod-články“ – a detailní popisování jednotlivých vysvětlení, případů a nebezpečností. Vážený čtenáři tohoto textu, jehož autorem je certifikovaný behaviorální analytik vycvičený Policejním prezídiem, který později – po ukonční služebního poměru, – když začal úspěšně podnikat v erotice, – odhalil na základě své dřívější pracovní zkušenosti nové zákonitosti, které pramení z pozorování určitých VZORKÚ v terénu při provozování CHEMSEX v GAY SEX klubech v celé ČR a osobním výzkumem mezi těmito aktéry. – Toto je nový ONLINE druh PREVENCE při potlačování používání OPL na sex – a z toho pramenících těžkých ublížení na zdraví při šíření pohlavních nemocí, – a to zejména HIV. Účelem tohoto textu, je pravdivým způsobem popsat – „JAK TO FUNGUJE“ a „JAKÉ Z TOHO MOHOU VZNIKNOUT NÁSLEDKY.“ S obsahem tohoto studia byl již seznámen Krajský státní zástupce v Brně a Kriminální Policie jednoho územního celku v ČR, která z těchto oznámených poznatků, již činí nějaká dlouhodobá opatření ve vlastní režii – není tedy důvod – cokoliv někam oznamovat. Autor textu je současně profesionální Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR v EU, takže bude garantem toho, že žádné osobní a zvláštní údaje popsané na tomto webu nepovedou k přímo určitelným osobám. SDÍLEJTE tento primární článek na FACEBOOKU TLAČÍTKEM níže přímo pod nadpisem – SDÍLEJTE, JAKO PREVENCI DROGOVÉ ZÁVISLOSTI, – čím více lidí s tímto obsahem bude seznámeno, tím více obecně popsaných pachatelů v sériových způsobech spáchání charakteristickými pro skupinu všech těchto deviantů – dostane strach, že se zde píše v pseudonymizaci třeba i o nich anonymizovaně (ale z něčeho a někoho – musím vycházet při svém pravdivém rozboru) – a zanechají svého nebezpečného konání, které může být i šetřeno, jako trestné činy dle Trestního zákoníku. Připoutejte se, popisování – ve slušné formě – nejhorších sexuálních praktik – i s možným poškozením mozku – a následky z toho pramenících, – právě začíná..

Několik poznámek do úvodu a pravidla a zodpovědnost za obsah tohoto webu ze strany jeho Provozovatele

Tento hlavní text bude neustále doplňováný a měněný – přímo z hlavy budu vytvářet nový obecný SPIS – k popsání shora uvedené problematiky.

Jelikož jsem sám GAY, zaměřuji se ve svém zkoumání zpravidla pouze na GAY komunitu, obecné zákonitosti pramenící z této abnormality, samozřejmě, ale stejným způsobem postihují i HETERO komunitu – a při používání OPL na sex se i z heterosexuálů – stávají bisexuálové.

Nejsem profesionálním spisovatelem, takže omluvte případnou chybu nebo překlep, zejména mi dělají problémy slovosledy přiznávám, ale tento text nebude procházet žádnou jazykovou cenzurou, takže tento nedostatek mi budete muset odpustit.

Většinou místo čárek za slovy – používám pomlčky –  a opakují se mi slova ve větách. Cílem není uhlazenost tohoto textu, ale jeho význam.

V tomto textu nebudou žádné sexuální materiály, fotky nebo cokoliv, co by vyžadovalo vstupní bránu od 18 let, protože to by byl důvod pro oficiální sítě a inzertní weby a jejich roboty, – aby nám automaticky z nastavení zásad jejich platforem – zakazovaly a potlačovaly sdílení a reklamu, – která je nutná pro šíření této prevence, aby měla, co nejvíce respondentů –  a tedy dopadů, co bych chtěl udělit – s Boží pomocí – tomuto webu.

Některé myšlenky v tomto hlavním článku, budu v průběhu psaní opravovat dle potřeby pramenící z konečné podoby nových vzniklých větvících se pod-článku – z tohoto textu nelze činit žádné závěry do doby – než to v tomto textu nakonec napíšu dolů pod něj – že psaní bylo definitivně ukončeno – konstrukce spisu se mění v průběhu jeho psaní a stejně tak se tedy mohou měnit i závěry, které si zde budu připravovat k jejich konečné podobě. Takto na veřejném módu se mi daleko lépe pracuje a soustředí, abych si dával pozor, co píšu, než kdybych si text připravoval někde na šmíráku – a jeho konečnou podobu sem vložil – až po dokončení celé prevence ve všech jejích souvislostech.

V obsahu budu používat i screeny některých komunikací ze sociálních gay sítích (zdroj nepoznáte) –  tyto fotky však budou mít jiný rozměr než kupované fotografie v bance a nebudou ladit velikostně k jiným obsahům na webu, – a proto se vám web bude zdát neprofesionální – opakuji – nejde o vzhled, ale význam a přiblížení nebezpečnosti – komu to bude vadit – nemusí tento web navštěvovat – a už vůbec nenutím nikoho, – aby si tyto texty četl nebo z nich činil nějaké závěry – ve všech fázích do ukončení psani se tedy obsah webu – berte, jako ROZPRACOVANÝ.

Obsah tohoto webu je zakázaný reprodukovat nebo kopírovat nebo cokoliv někde z něho zveřeňovat  bez písemného souhlasu Provozovatele – v uvedených (nebo podobných) případech to bude bráno, jako porušení autorských práv – a budu z toho vyvozovat i soudní důsledky. Nejde obecně o kopírování, ale o to, aby někdo nepřekroutil rozpracovaný význam, který by v tomto stádiu psaní – mohl vyznít úplně jinak – a případně takto někoho jiného poškodit. V případě, že toto někdo učiní bez písemného souhlasu, vzdává se právnická osoba a vydavatel obsahu webu – právní odpovědnosti.

Obecně vstupem na tento web, ale potvrzujete, že jste starší 18 let, – v opačném případě doporučuji z webu odejít a přijít se poučit, až těch 18 let bude i Vám – já jsem 1. sexuální styk se ženou měl 3 měsíce po 18. roku věku – a věřte, že není na, – co spěchat, – a pokud máte sex s někým v podobném věku z lásky, může to být opravdu nejkrásnější vzpomínka na celý život. Aby jste nedopadli zde, jako GAY prostituti, které v obsahu později budu popisovat, – a kteří jsou z mého hlediska nejvíce nebezpečným zdrojem pro šíření HIV.

 

 

Psát budu, jak se mi bude chtít – a když na to budu mít náladu a čas – toto je velice ošemetné téma – a ne vždy jsem v takovém duševním rozpoložení, – že bych chtěl – a měl potřebu – se s Vámi o moje myšlenky dělit – mám před sebou ještě doufám nějaký čas, – abych obsah tohoto sdělení – Vám dotáhl do konečné podoby, – kterou v tuto chvíli zná jen Bůh.

Behaviorální analytik vycvičený Policii ČR je specialista, který rozčleňuje způsoby spáchání  nějakého skutku na dílčí celky – a hledá v nich podobné znaky (SÉRIOVÉ)  – a srovnává je s jinými případy – objasněnými i neobjasněnými. Tzn., že se hodně hrabe v minulosti pachatele, nebo u jiných – třeba i neznámých lapků – předvídá – jejich dosud nevykonanou trestnou činnost, jako možnou prevenci, co by mohli ještě zlého lidem ublížit.

Zejména se specializuje na násilnou a sexuálně orientovanou trestnou činnost většinou ve větší míře v rozsahu trestní sazby 5 – 12 let.

V roce 2013 – jsme získali toto vzdělání 15 policejních psychologů v hodnosti kapitána – a pouze 3 policisté kriminální služby Odborů OK – z výkonu na celou ČR (už nikdy se tento kurz neopakoval), – co jsme byli v této oblasti převzaté s USA – v jednom analytickém systému Policie – nejlepší.

My z toho výkonu už nesloužíme nikdo – a ti policejní psychologové – se to nemají, kde naučit, protože nepracují v terénu, jako operativci – minimálně by potřebovali na 3 roky, – aby správně začali popisovat, co to jsou sériové znaky.

Věříte, že chemsex je právě – ideální problematika BA – sériová – násilná – i sexuální v jednom, – kde se dají principy behaviorální analýzy opravdu – účinně aplikovat – a předvídat jiné chování deviantů – podobně postižených? TS, jak u koho – i 5 – 12 let u některých podle –  několika specifik – a délky konání. 

(Poslechněte si ve VIDEO traileru oficiálního chemsex níže pod tímto textem – aspoň to první, –  kolik jich denně přibývá v Londýně, – 5 infikovaných HIV, – co provozují chemsex.

U nás minimálně 2 denně neofficiálně – průměrně říkám – v dnešní době chemsex – podle současného stavu v ČR, co mám zmapováno, jako nikdo jiný v ČR – a tudíž odborně soudím subjektivně – mnoho mladých se min 3 roky nepůjdou testovat, protože mají strach po příznacích, –  co prodělají (každý vytuší, že to může být HIV, jsou specifické a silné) – a pak se kurví – než se to zjistí náhodně (např. matka má podezření, že je často nemocný v 17 letech a dokope synka k lékařce obvodní a Dámy MUDr. tam už nejsou blbé, a rychle je napadne, kudy teče voda), – ale předtím to hodně roznáší mezi mladými do té doby skutečně třeba 2 roky, – co jim tak za rok, – vyletí HIV nálož. Dnes jsou i bezpřiznakové nakažení, takže to ani nemusí skutečně dlouho tušit, –  a oni jsou hloupí, –  a mysli si, že je to nepostihne – opravdu si to pořád myslí.

!!!

Budete na ně platit

– ze svých daní

jejich léčbu za 50 mil Kč – za 40 roků,

– pokud se nakazí třeba až v 30 letech věku,

– co tu budou takto beztarostně souložit – a dělat takto z jiných podobné sobecké devianty,

za které zase se – bude muset nově platit – čím dál tedy více a –  více??? HIV pozitivního musí léčt stát,-  i když neplatí zdravotní pojištění – myslím.

!!!

Vůbec si ho prohlédněte to video celé na 2 minuty, abyste pochopili

 až do morků kostí, co to je opravdová radioaktivní nálož – některých jedinců mezi námi

a těch, kdo na tom kurevsky vydělávají – ano, –  CHEMSEX je těžký BYZNYS, 

 a toto se děje např v pražkých a ostravských klubech,

nebo čím dal je více GAY chemsex bytů v celé ČR).

Možná nebudete všechno chápat –  anebo se Vám to bude zdát až nemožné – je to moje studium 8 let – poté, co jsem ukončil 17 letou službu u Policie ČR na vyšším útvaru kriminální policie –  a já sám jsem tomu zpočátku taky dlouho nevěřil – vše, co zde psát – budu popisovat v čistém svědomí, – že vám v ničem úmyslně nelžu nebo, – že bych někoho chtěl poškozovat.

Jsem věřící člověk, a pevně věřím, že mi Bůh několikrát zachránil život, aby mi dal toto poslání vás všechny s tímto seznámit – myslím si, že každý člověk má na tomto světě nějaký úkol nebo poslání, které buď pozná sám – nebo ho splní, aniž by si to uvědomil v životé na Zemi – ale co, s ním Bůh bude účtovat při Posledním soudu.

Některé problematiky, které zde budu popisovat – vychází i z mého životního osudu – hodně jsem toho prožil – a některým lidem způsobil spoustu problémů, – že mě až k smrti nyní nenávidí – nejsem v žádném případě světec, spíše naopak, sám bych sebe charakterizoval, jako velkého darebáka (za posledních 8 let), a možná to, – čemu jsem i s Boží pomoci unikl, – jsem si částečně i zasloužil.

Kdyby mě Pán Bůh opravdu nezachránil cíleně – asi bych za počátky svého studia a prvotních závěrů, – ze kterých jsem obvinil konkrétního bohatého člověka, jako moderního pedofila – byl cíleně zprovozen ze světa nájemným lapkou – i několikrát – díky Bohu, vždy neúspěšně – proto cítím, jako svou velkou povinnost toto vše popsat, jako poslání od Pána Boha – a můj vděk jemu – za jeho milosrdnou pomoc –  zachránit možná právě i vaše děti, – až pochopíte, – že když jim nedáte dostatečnou pozornost a čas při výchově, – může toto jednoduše postihnout i je.

Web má zatím 2 URL adresy – obecný web, jako celek www.BezMilosti.cz a www.ChemSex.EU – kdysi jsem vlastnil i doménu ChemSex.CZ, ale tuto jsem postoupil Společnosti AIDS v ČR, pro jejich typ precence, protože pro mě koncovka EU je přínosnější – ChemSEX není problém ČR, ale spíše EU a celého světa. Doména EU je přesměrována do tohoto článku.

Nevylučuji, že později přidám do obsahu webu i reklamu na některé své projekty a činnosti, které mě živí – čas je nejdražší komoditou na světě – vedle informací – a jelikož ho tomuto budu věnovat opravdu hodně – abych nebyl bitý na jiné mé práci, – kterou budu muset ošidit při tvorbě tohoto obsahu – nechám si ho tímto způsobem zaplatit.

Vybrané exklusivní články budou rovněž zpoplatněny částkou 99 Kč – na účet provozovatele webu – faktura Vám bude zaslána na email – který uvedete do poznámky v internetovém bankovnictví – a na který Vám po zaplacení pošleme kód pro otevření článku. V tomto případě se staneme Správcem těchto Vašich osobních údajů – IP adresa, emailová adresa, jméno a příjmení a číslo majitele účtu – ze kterého přijde platba. V tomto případě bude doba uložení osobních údajů –  z titulu vydané faktury a Zákona O učetnictví – 10 let.

Tento základní článek a obecný text jeho struktura –  bude dlouhý – a bude se větvit v odkazech a přesměrování na další přibývající pod-články, – kde budu detailně popisovat to, co bude pojmenováno zde.

Pokud se vám zdá něco chaotické nyní, neděste se, já vůbec nemám představu v tuto chvíli, jak bude web vypadat v konečné podobě, ale vždy když sednu před klávesnici, Pán Bůh mě nechá psát poměrně souvisle, –  a to, co píšu, se v podstatě dovídám při tvorbě tohoto textu od něj, když řídí mé myšlenky a jejich konstrukci do vět v obsahu.

Ano, jsem léčen  dlouhodobě na psychiatrii pro vyprchání tvorby serotoninu v mozku, kdy na toto beru léky, ale zrovna nedávno provedla moje lékařka opětovné vyhodnocení mé diagnózy a konstatovala, že jinak jsem plně v pořádku a racionální – ve svých myšlenkách.

Obsah webu píše fyzická  osoba, na zodpovědnost právnické osoby, kde je jednatelem, a která má od fyzické osoby web v nájmu, jako jeho provozovatel.

Za vydávání obsahu webu a ochranu osobních údajů na něm je zodpovědná právnická osoba Operativec sro

Provozovatel má živnost – informačních kanceláří –  a takto je posuzován i obsah tohoto webu – jako sdělení informační kanceláře pro veřejnost.

Web nezpracovává žádné osobní údaje k přímo určitelným osobám v tuto chvíli (vyjma těch na jejich výslovný souhlas), přesto tak, jak nám ukládá Obecné nařízení GDPR vám – předkládáme naše Zásady ochrany osobních údajů (naleznete zde nebo v přesměrování v patičce). Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Pokud máte webové stránky nebo na Facebooku budete sdílet odkaz

(v tu chvíli se stáváme dle GDPR – společně s Facebookem – společnými správci této Vaší stránky – platí i pro případ udělení LIKE nějakému našemu OBSAHU na webu )  

prosím vezměte si z této stránky BANNERY v různých velikostech připravené profesionálním grafikem i jako fotku, ilustraci k příspěvku na Vaší zdi – je jich několik nad tímto textem – a pod ním k dispozici – a stažení nebo vyříznutí – přesměrovat vždy na adresu: www.chemsex.eu

Placená reklama subjektu, kterým není provozovatel webu

 

Nyní nastřělím úplně jednoduchou – výstižnou a krátkou – definicí CHEMSEX

 

“ ChemSex je požití OPL – omamně psychotropních látek – na sex – za účelem zvětšení sexuálního prožívání ve dvou závislostech – DROGY a SEX – v jejich kombinaci vzájemného působení – na mozek – a jeho aktuálního vnímání – v době jejich požití.  „

 

Zejména je používán pervitin a GHB (Gamma-hydroxybutyrate)

– buď jednotlivě – nebo vzájemně dohromady – mají v kombinanci horší účinek na vnímání mozku a na dlouhodový psychický následek na mozku a vnímání druhého člověka při sexu.

Je rozdíl pokud člověk používá na sex pervitin (mefedron, Mňau Mńau, atd – JAK VYPADÁ „LEGÁLNÍ ESHOP“ NA DROGY SE PODÍVEJTE ZDE – prý oznámeno KSZ Brno sem slyšel. ) nebo samostatně GHB – nebo tyto složky v kombinaci.

Pervitin a jeho akutní závislost snižuje inteligenci, ale po jeho vynechání déle než 1 měsíc, – se tato vrací do normálu.

GHB způsobuje trvalé následky na mozku v sexuálním chování člověka, –  i v jeho trvalém psychickém vývoji a chování jedince v normálních oblastech života – zejména  vymizení volní stránky člověka – city lásky, neschopnost empatie a rozvinutí sobeckosti.

V případě kombinací obou látek – se člověk stává při sexu – zvířetem.

Dokážete si představit – tyto mrdající opičky 

v tomto již nefungujícím gay klubu v Praze – ALCATRAZ – připravuji exklusivní článek o tom, kolik si měsíčně přišel – na chemsex – za prodej pervitinu pouze – majtel tohoto pekla na zemi a továrny na HIV – v Krakovské ulici – pan K.

Zlatý důl za 2,5 mil Kč v pořIzovací ceně – dle výdělku měsíčně celkem v hrubém 800 tis Kč měsíčně – náklady komplet i za bar 150 tis Kč – čistého 550 tis Kč – měsíčně. Chtěl to prodávat za 18 mil Kč – ode mě – jako zprostředkovatele – ale jeho zaměstnanci nás rozhádali – a já sem pak poznal – jak díky tomuto klubu se šíří HIV v ČR min z 10 % celkového ročního přírustu.

Tento článek, ale bude zpoplatněn k otevření – částkou 99 Kč jednorázově na účet provozovatele webu. 

Heslo ke vstupu do něj bude zasláno po připsání částky poplatku na email.

UKÁZKA ZDE

 

Psaní ukončeno 18.6.2022 – nyní budou napsány další články – a po jejich napsání se teprve bude pokračovat v této obecné zprávě. 

Všechny použité fotografie na tomto webu – pokud se nejedná o screeny z komunikací na sociálních sítích – byly zakoupeny řádně v zahraniční fotobance.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.