Slider

10 x VIDEO: Základní drogou na SEX na OPL – je metamfetamin, – neboli PERVITIN (amfetamin je mírně odlišná substance)

Zde četba od 18 let – Celý článek zde – O VÁLCE PRODEJCŮ poppers 2023

PERVITIN

Tento zcela mění vnímání člověka a přivádí ho do stavu těžkého sobeckého vnímání – ve kterém 80 % GAY uživatelů si chce nechat souložit pasivně anál, protože je to v tom účinku vůbec nebolí – a navíc se jim cca 30 x zvýší sexuální apetit – proti normální přirozené chuti pramenící ze sexuální přitažlivosti vůči druhému jedinci – nebo přirozenou činností mozku. Pokud se potom člověk stane závislým na pervitinu – většinou provozuje BB – „BAREBACK“ – sexuální styk „bez kondomu“ zejména u análního sexu, – a to pokaždé, – když má sexuální styk, – to bere automaticky, – se snaží protějšek motivovat, aby ho souložil bez ochrany. Pervitin zvyšuje chuť do sebe nechat stříkat ejakulát aktivního jedince. Proto se většina uživatelů brzy stane HIV pozitivními, – a pokud se nějakou dobu nenechají detekovat – přenáší to ve vyšší náloži na ostatní, – kdo s nimi spí bez kondomu – zpravidla 1 – 3 roky, – než začnou mít první zdravotní problémy. Většina HIV pozitivních v tuto chvíli lže, že jsou zdraví, ale jenom jsou ve výši nálože na 0 – ale i to je nezbavuje povinnosti sdělit před stykem HIV STATUT – dle Zákona a Poučení, které na 1. detekci u svého lékaře podepsali. Jednou mi jeden INKUBÁTOR – bude o něm samostatný článek – „JEDNIČKA“ – PSEUDONIMIZACE – řekl ve svých 23 letech v GAY klubu ALCATRAZ cca před 4 roky, – že kdo provozuje „BB“ je nepsané pravidlo, že je automaticky HIV, – a proto nemusí sdělovat svůj zdravotní statut. Tento deviant je dle mého soudu jeden z nejnebezpečnějších v ČR v této oblasti – a pokud je mi známo – neustále ohrožuje další GAY v ČR – jezdí často i do Lab.orathory do Berlína v pátky, kde na „KOŇSKÝCH TRZÍCH“ – do sebe nechá na pervitinu nastříkat i 50 různých HIV náloží – i jiných pohlavních nemocí, – druhý den to převeze v sobě, jako – „ŽIVÁ NÁDOBA“ – do ČR – sobota – neděle to roznáší po Praze přes seznamku GRINDR a podobné – v pondělí si nasadí ATB z Anglie, – a v úterý neví, – že někoho možná nakazil, – a hlavně mu nikdo nic neprokáže. Pojďme si nyní přiblížit, co to pervitin je, – jaké má účinky, – jak vzniká závislost na něm – i jak se podává – nebo jaké má dlouhodobé následky na mozek – a změnu chování v živote závislého feťáka. V článku je rovněž několik VIDEI z YouTube různých náhledů, které Vám o této substinci hodně napoví. Dočtěte se prosím až do závěru, – kde vám budu vysvětlovat, jaké má člověk subjektivní pocity při užívání pervitinu dlouhodobě na sex..

Metamfetamin, též metylamfetamin nebo (mimo odborný kontext nejčastěji) pervitin (dřívější obchodní název), slangově mezi komunitou tzv. matro, dále MA, desoxyefedrin, methedrin je syntetické stimulancium z řad amfetaminů.

Poprvé byl připraven v roce 1887 v Japonsku. Zprvu byl odhalen jeho potenciál při léčbě chorobné spavosti a astmatu, masově byl poté spolu s amfetaminem použit jako povzbuzující prostředek během II. světové války (na obou stranách, především osazenstvem letadel a tanků), dodnes je FDA povolen k léčbě syndromu ADHD, ke krátkodobému zvládání extrémní exogenní obezity a k léčbě narkolepsie.

V dnešní době je MA hlavně zneužíván jako snadno připravitelná pouliční droga, která stimuluje centrální nervovou soustavu. Metamfetamin velmi účinně potlačuje únavu a potřebu spánku, zrychluje psychomotorické tempo, očekávaným účinkem je rovněž extrémní euforie a zvýšená sebedůvěra. Tato vlastnost je dána rozsáhlým uvolňováním dopaminu, noradrenalinu a serotoninu do synaptických štěrbin v mozku. Dlouhodobé nadužívání však může vést k poškození až zániku nervových buněk působením oxidačního stresu (neurotoxicita). Se zneužíváním je spojen i negativní dopad na kardiovaskulární systém. Častějším užíváním dochází k rozvoji tolerance a riziku psychické závislosti. Návyk bývá často provázen depresemi a citovou labilitou. Největším rizikem je pak toxická psychóza připomínající paranoidní schizofrenii. U těžce závislých osob byla rovněž popsána dilatační kardiomyopatie, parkinsonismus i trvalé poškození mozku.

V České republice je častěji prodáván v podobě bílého nebo různě zbarveného prášku. Ve Spojených státech je dodnes vyráběn jako léčivo pod názvem Desoxyn, indikován zejména k terapii poruch pozornosti. Metamfetamin je značně rozšířen ve Spojených státech a Asii. V Evropě se zejména vyskytuje na území bývalého Československa, kde je nezákonně syntetizován, již od 70. let, z pseudoefedrinu extrahovaného z léčiv proti chřipce a rýmě (Nurofen stopgrip, Modafen, dříve i aspirin apod.) v amatérských varnách. Nezákonná syntéza je levná, jednoduchá, ale i velmi nebezpečná, neboť k reakci je používán velmi hořlavý červený fosfor, žíravá kyselina chlorovodíková i jedovatá organická rozpouštědla (ředidla toluen či aceton), která jsou taktéž vysoce hořlavá. V poslední době pak metamfetamin proniká i do Německa.

Droga má podobu bílého, jemně krystalického prášku, či větších, světlých krystalů, silně nahořklé chuti. Čistý metamfetamin hydrochlorid má zpravidla krystalickou podobu, snadno absorbuje vlhkost, rozpouští se ve vodě (v maximálním možném poměru 1:1) i alkoholu. Svým účinkem několikrát předstihuje D-amfetamin, jelikož je více lipofilní, má však podstatně vyšší neurotoxicitu. Ve Spojených státech je D-metamfetamin hydrochlorid, či (S)-metamfetaminiumchlorid často produkován právě v podobě tříštivých lesklých krystalků nazývaných ice (led), obvykle ve velmi vysoké kvalitě (až 90%). Droga má nízký bod tání, proto bývá ice aplikován inhalováním výparů zahřátých kousků metamfetaminu. Ve všech různých podobách se nicméně jedná o D-metamfetamin hydrochlorid. Volné báze amfetaminů mívají zpravidla podobu těkavé olejovité kapaliny a běžně se nevyskytují.

Levotočivý izomer L-metamfetamin disponuje hlavně analeptickým účinkem, má nízký návykový potenciál a na území USA je relativně často obsažen v inhalátorech proti rýmě, nicméně má stále určitou schopnost potlačovat únavu, pocit hladu a potřebu spánku, pročež bývá zneužíván, obvykle však bez pocitů bažení po opakované aplikaci a následném vzniku návyku. Často bývá přítomen jako nechtěný produkt k D-metamfetaminu.

V ČR připravovaný pervitin (získaný redukcí pseudoefedrinu jodovodíkem za přítomnosti fosforu) je také prakticky čistě pravotočivým izomerem (s kolísajícími příměsemi vedlejších produktů reakce, např. jodefedrin a jodbenzen). Čistota pouličního metamfetaminu v Česku kolísá mezi 45 – 80%. Může být přítomen nažloutlý, narůžovělý, namodralý i jiný odstín, což je dáno výskytem zbytkových produktů typu fosforu, aj. Droga bývá navíc často ředěna různorodými látkami, např. kofeinem, mléčným cukrem, pudrem, v horších případech i paracetamolem (ve větších dávkách poškozuje játra), omítkou, hnojivy nebo pesticidy.

 

Pro drogu existuje mnoho slangových výrazů. K českým patří například piko, párno, perník, pervitin, peří, pergo, zlato, zrní, zob, czech speed, české zlato, andělský prach, droga chudých, chuda drogých, péčko, pardubický perník, velká metelická, velká pardubická, sníh. V angličtině pak speed, crystal, meth, crystal meth, rocket, glass, shards, ice nebo crank, kdy tyto názvy jsou odvozeny od povzbuzujících účinků či vzhledu. V Německu je droga známá hlavně pod přízviskem crystal speed, crystal nebo tschecho (většina německého MATRA totiž pochází z Česka). V Thajsku je pak metamfetamin rozšířen v podobě barevných tabletek zvaných Yaba.

Účinky
Čistý, krystalický metamfetamin hydrochlorid, ice
Jedna dávka (15 až 100 mg, závislí toxikomani užívají i vyšších dávek) je zpravidla užita šňupáním, nitrožilně, kouřením, popř. perorálně v podobě tablet (oblíbeno v Thajsku pod přízviskem Yaba, popř. jako lék). V případě lékařského využití se nepřekračuje 70 mg. Látka účinkuje zhruba 6 až 14 hodin, s vyšší dávkou mnohem déle (až 18 hodin). V moči lze MA zaznamenat až týden od požití.

Po užití nízkých dávek se dostavuje povznesená nálada, čilost, zvýšená bdělost a ostražitost. Se středními dávkami uživatel pociťuje příval energie a vzrušení, mizí potřeba spánku a ustupuje chuť k jídlu. V popředí je velká hovornost, činorodost a družnost. Prohlubuje se schopnost empatie a soustředění, zrychluje se tok myšlenek, zostřuje se vnímání barev, tónů a pachů, výbavnost vzpomínek je jasnější, ačkoliv na úkor přesnosti. S užitím vyšších dávek je spojena euforie, touha po pohybu, nebo naopak úzkost, labilita a hádavost. Bývá přítomen výrazný neklid, logorea (přehnaná povídavost), myšlenkový trysk, subjektivní pocit velké duševní a fyzické výkonnosti, v těchto dávkách se však myšlení stává stereotypním a bizarním, nápadné se stávají svalové fascikulace, pohybové stereotypie a mimovolní pohyby, tzv. vykroucenost, může se objevit nevolnost, bolesti hlavy či světloplachost. Poměrně časté jsou ve vysokých dávkách iluze, halucinace, pocit ohrožení, agresivita a u predisponovaných osob až přechodná psychóza.

Velice zajímavé – a poučné – VIDEO, – kdy zde chtějí vytvořit super-vojáka, – ale už si neuvědomují, jak to bude působit na homosexuály,

– kteří jsou zpravidla ve velké míře submisivní a pasivní – zvyší to jejich promiskuitu, – sníží práh bolesti a – oni najednou začnou dělat rizikové praktiky – a souložit ze vzrušení na pervitinu – s každým pouze jednou

– kdy tyto okolosti – druhotně způsobí –  obrovský nárust – HIV pozitivních

– nejen v dotčeném Německu – k čemu jim je potom –  super-voják,

– když se takto nepřímo – vyhubí sami? 

S nepřímým drážděním sympatiku je spjato rozšíření zornic, tachykardie, pocení, stažení cév a následně vzestup krevního tlaku, sucho v ústech, zvýšená tělesná teplota, s vyšší pak dávkou bledost, třes, hypertenze a riziko dehydratace. Zvýšené napětí žvýkacího svalstva se často projevuje bruxismem (skřípáním zubů). Jako vedlejší účinek se mohou vyskytnout i závratě, nystagmus, nevolnost, zvracení, průjem, bušení srdce, arytmie nebo zimomřivost střídaná pocitem horka.

Po odeznění účinků nastává (týká se to zejména opakovaných dávek) vlivem deplece (vyčerpání) zúčastněných neurotransmiterů velmi nepříjemný stav zvaný dojezd, který se projevuje celkovým vyčerpáním, obtížemi s usínáním a nekvalitním spánkem, depresivním laděním, úzkostmi a často i nutkáním opakovat dávku.

Otrava
Akutní předávkování se projevuje silnými bolestmi na hrudi, agitovaným neklidem, svalovými křečemi, poruchami srdečního rytmu, halucinacemi, deliriem, popř. až několikahodinovým bezvědomím. Typická je výrazná hypertenze nebo reflexní hypotenze. Může dojít k rozvoji epileptických záchvatů, k infarktu myokardu, ve vzácnějších případech se dostavuje rabdomyolýza (nekróza buněk kosterního svalstva s vyplavením myoglobinu, následuje kolaps ledvin, kóma až smrt). Příčinou úmrtí u těžké intoxikace metamfetaminem obvykle bývá selhání srdce, krvácení do mozku, kolaps dechového centra či zmiňované selhání ledvin.

Metamfetamin (s částečným přispěním vedlejších produktů amatérské syntézy) poškozuje srdce, játra, ledviny a zubní sklovinu a oslabuje imunitní systém. Hlavním psychickým rizikem je plíživě rostoucí paranoia, deprese, úzkost a halucinace.

Závislost
Na rozdíl od opiátů (morfin, heroin), alkoholu a sedativ, metamfetamin nevede k rozvoji fyzické závislosti, příznačné je však riziko silné závislosti psychické, podobně jako u kokainu. U heroinu se rychle dostavuje somatický návyk s typickými abstinenčními příznaky, u budivých látek je otázka vzniku návyku velmi individuální. Člověk je hnán bažením (tzv. craving) po další dávce. To je způsobeno zejména tím, že pervitin vyplaví několikanásobně větší množství dopaminu (=potěšení), než je mozek schopný maximálně uvolnit normálním způsobem. Postupně tedy ztrácí zájem o cokoli jiného mimo drogu, těžce závislí tráví čas zdlouhavými, bezcílnými činnostmi (demontáž elektroniky, zapalovačů, psaní sáhodlouhých, obsahově prázdných textů, přehrabávaní popelnic, zaobírání se paranoidními prožitky – štěnice, kamery, tajné čipy), časové úseky mezi jednotlivými dávkami se postupně zkracují, a s narušením přirozeného systému odměn v mezimozku (pokles počtu dopaminergních receptorů) vyplývá potřeba navyšovat dávkování i sklony ke zvláštnímu chování, paranoie a úzkosti.

Tolerance na účinek látek typu amfetaminu se vyvíjí rychle a přetrvává i díky silné touze dosáhnout maximální euforie a vzrušení. Pro dosažení požadovaného účinku musí být množství zneužívané látky zvyšováno. Užívané dávky mohou být i mnohonásobně vyšší než dávky počáteční, látka vyvolává akutní chronické otravy, při kterých se objevují gastrointestinální poruchy, bušení srdce, arytmie, vzestup krevního tlaku, neklid, nespavost, myšlenkový trysk, dráždivost, kolaps, jež může vést až ke smrti.

Odvykací syndrom
Abstinence u závislého vyúsťuje v odvykací syndrom. Ten může v závislosti na míře návyku setrvávat od několika týdnů po několik měsíců. Příznačná je zejména únava, letargie, zvýšená chuť k jídlu, nesoustředěnost, deprese, podrážděnost, úzkost, bažení po droze, hypersomnie, velmi živé sny, atd.

Toxická psychóza
Toxická psychóza, též amfetaminová psychóza, kterou může užívání amfetaminů způsobit, je typická nápadnými změnami v chování, zrakovými, sluchovými a hmatovými halucinacemi, paranoidními bludy, nejčastěji s obsahem pronásledování a neustálým pocitem ohrožení, tzv. stíha, panikou, agresivitou, agitovaným neklidem nebo zmateným myšlením. Toxická psychóza může být v těžších případech téměř nerozlišitelná od akutní paranoidní schizofrenie. Po detoxifikaci a splacení často výrazného spánkového deficitu však poměrně rychle odeznívá. U jedinců s predispozicemi ke schizofrenii však může chronická psychóza skutečně propuknout. Riziko toxické psychózy spočívá zejména v bodu, kdy se nemocný uchyluje k sebevraždě.

Příčinou těchto stavů je dopaminergní neurotoxicita a částečně i spánková deprivace. Psychóza může propuknout i v rámci předávkování, ve vážnějších případech může nabývat podoby amfetaminového intoxikačního deliria s přehřátím, křečemi, arytmiemi či rhabdomyolýzou.

 

HISTORIE
Pervitin (perník, péčko, piko, peří) patří mezi budivé aminy. Ty byly objeveny a připraveny k použití poměrně pozdě. První zástupce – amfetamin byl syntetizován až v roce 1887. Jeho působení bylo prozkoumáno až počátkem 20. století a ještě v roce 1939 byl považován návyk za vyloučený. Za necelý rok již bylo popsáno zneužívání amfetaminu v USA. Skupina budivých aminů má stovky zástupců, mimo pervitinu např: MDMA neboli Ecstasy, a také bohatou historii jako léky proti únavě, narkolepsii, nadměrné chuti k jídlu nebo jako látky zneužívané armádou pro vyšší výkon bojových jednotek.

Našeptávač mozku
Čím pervitin lidi přitahuje?

Brzy po jeho užití se dostaví silný pocit energie, nabuzení a vzrušení (tzv. rush). Vzniká v důsledku vyplavení dopaminu do oblastí mozku, které řídí pocity opojení a rozkoše. Uživatelé se proto cítí sebejistí a plní energie. Při pravidelném užívání se však brzy objeví známky tolerance – k dosažení stejného pocitu je zapotřebí čím dál vyšší dávka a více peněz k jejímu zakoupení. Člověk se rychle stane závislým a zjistí, že udělá cokoliv, aby mohl prožít další nový „rush“.

Jaké hrozí nebezpečí
Už jsme předeslali, že stálé užívání pervitinu s sebou nese celou řadu rizik a působí významné negativní změny v těle. Co uživatelům hrozí?

Zvýšení tělesné teploty až přehřátí organismu.
Nervozita, zmatenost, neschopnost spánku a násilnické sklony.
Dramaticky zrychlené stárnutí, špatný stav pokožky a zubů.
Rozvoj paranoie a halucinací.
Vyšší riziko nákazy HIV/AIDS kvůli častějšímu rizikovému sexu.
Když se spustí alarm
Pokud máte starost, zda vaše dítě, partner nebo kamarád právě nezačíná pokoušet své štěstí v nerovném boji s drogou, následující příznaky mohou napovědět.

Zanedbaný vzhled,
nechutenství a ztráta hmotnosti,
rozšířené zorničky a těkavé pohyby očima,
schopnost nespat i několik dnů až týdnů,
tiky a cukání v obličeji, neobvyklé pohyby, nepřetržité mluvení,
časté půjčování peněz a krádeže,
výkyvy nálady s výbuchy vzteku,
halucinace a paranoia.
Léčba těžká, ale možná
Závislost na pervitinu patří k velmi tvrdým oříškům protidrogové léčby, nicméně vyléčení je možné. Ať se s metamfetaminem potýkáte sami, nebo znáte někoho s tímto problémem, nesnažte se o samoléčbu. Ta se často zacyklí do nekonečného příběhu dočasné abstinence a opakovaného návratu k droze. Člověk závislý na pervitinu potřebuje profesionální poradenství od odborníků, případně zařazení do programu na odvykání drog. Pokud nevíte, na koho se obrátit, praktický lékař nebo místní protidrogová poradna vám poradí.

Zdroj textu 1: wikipedie,

Zdroj textu 2: substitucni-lecba.cz

Zdroj textu 3: drogovaporadna.cz

 

VLASTNÍ SUBJEKTIVNÍ STUDIUM AUTORA – ROZPRACOVÁNO – k 7.6.2022 – pokračování příště

Je rozdíl, pokud někdo fetuje pervitin na život – nebo začne ho brát na sex.

Ten, kdo ho bere na život, se časem dostane do stádia, že není schopný ráno vstát z postele, pokud nedostane svoji dávku – většinou intravenózně.

Ten, kdo ho začne brát na sex, brzy se dostane do závislosti, která se rychle navyšuje.

První půlrok Vám stačí jednou za 14 dní – ve druhém již zvyšujete na každý víkend a od roku výše – fetujete každé pracovní volno.

Ne vždy máte „vyfetovaný víkend“ spojený s aktivním sexem s druhým jedincem, protože ne vždy se Vám podaří někoho domluvit, kdo by to nepoznal, – nevěděl o tom, – nebo byl s Vámi sjetý. Takže ho někdy prožijete sám na pornu a penis v ruce – když se nakonci vystříkáte v neděli – uleví se Vám a je to tak silný orgasmus – že máte pocit, že Vám roztrhne ptáka.

V dnešní době pokročilí inkubátoři – jsou schopni si Vás pozvat domů – nebo se nechat pozvat většinou lépe – aby nevznikly stopy o jejich možné infekčnosti HIV – tam, kde byli – a neřeknou Vám, že si těsně před setkáním dali pervitin. Většinou to na nich pozná v tuto chvíli pouze zkušený jedinec – protože zornice se rozjíždí až cca po 8 hodinách po požití – a není to z pervitinu – pokud nebyl do těla podán intravenózně – ale únavou z nabítí vědomí z této substance po cca této době a více. Oni jsou ve vlastním sobeckém stavu – kdy jim v tuto chvíli jde pouze o jejich uspokojení mozku tím způsobem, že Vás budou svádět k pohlavnímu styku bez kondomu – bareback –  v jejich chování to poznáte tak, že ihned po příchodu budou vyvíjet sexuální aktivitu, – budou se jim lesknout oči, – budou sobě – nebo Vám brzy sahat na intimní partie a vyvolávat brzký anální styk bez kondomu – jejich uspokojení není v tom análním styku a jeho délce (čím delší, tím lepší) – ale jejich uspokojení přichází ve chvíli, kdy nový jedinec do nich stříkne nechráněně svůj ejakulát. Nejeden sfetovaný mi při mém studiu uvedl – „že on to potřebuje, aby mohl fungovat.“

Je zvláštním sériovým znakem při dlouhodobém požívání pervitinu, že to na všechny působí stejně. 90 % CHEMSEX uživatelů jsou análně pasivní – nedokážou být aktivní i kvůli nestojící erekci – a nebaví je to hlavně – oni, jak ztratili soudnost, tak si myslí, že jsou všichni atraktivní princezny (i ti hodně v pervitinu pokročilí), a že všichni aktivní – v chemsex pouze 10% jedinců – je chce souložit – a oni jím prokazují milosrdenství, že jim podrží, aspoň se tak skoro všichni chovájí – nejrozvinutější sobeckost – „moje prdel, moje prdel, moje prdel – a její rozkoš.“ Proto v dnešní době ti nejzkušenější vyhledávají nesfetované jedince a spolu s HIV statutem pozitivní – jim zpravidla současně nesdělí ani statut stavový – ovlivněn pervitinem na sex.

Nejdůležitějším faktorem pro ovlivněného jedince je to, – že mu vystříkáte jeho anál semenem – co si myslím po mém studium – protože 80 % Chemsex uživatelů je dle mého názoru HIV pozitivních – ti pasivní to v tom poškození mozku – a vzniku nové dlouhodobé deviace užívání OPL na sex – to vnímají si myslím – že přijímají od Vás novou virovou nálož, při které se ta jejich mutuje – k tomu ale nedochází, pokud se léčí a berou pravidelně léky na HIV – a jsou tedy v náloži 0. Oni to tak subjektivně vnímají – ale technicky k tomu nedochází – protože ten, kdo se léčí – tak se přijetím nové nálože nemutuje – a mírně se mutuje, pokud by nálož druhého partnera byla infekční – tedy ve virové hodnotě – tak to toho léčeného vychýlí dočasně, ale brzy vrátí do normálu – tedy 0.

Pokud spolu spí dva chemsex na pervitinu – domluvený chemsex večer – zpravidla to končí souloží obou jedinců do hodiny – pokud není použita viagra nebo podobné – nutno užít 20 minut před 1. dávkou pervitinu – potom trvá erekce cca 4 hodiny – v obou případech se potom přestanou spolu hrát a sexuálně se přitahovat – většinou si sednou na kraj postele každý – otevřou si v telefonu svoje seznamky, zejména GRINDR a 2 – 8 hodin, co jsou spolu do rána – se každý zahledí do svého telefonu v naději, že uloví někoho dalšího v tom stavu promiskuity, kdo se k nim přijde připojit – a bude je potom už většinou oba souložit – ten příchozí aktivně – už oba na místě pasivní.

Pervitin stav požitý nosem nastupuje do 20 minut – a pokud jste zvyknutí si ho dávat na sex – v tu chvíli se Vám mění stav vědomí do obrovské nadrženosti – začínáte masturbovat, projíždět seznamky a hledat někoho na sex nebo dívat se na porno a masturbovat u toho – v pozdějších hodinách se zase vrátíte ke hledání osob na sex.

Pervitin stav požitý intravenozně – ještě nemáte půlku inzulínky v žíle – a dostáváte v mozku obrovskou chuť na sex – 5 x silnější stav než u předchozího odstavce – nemáte v tuto chvíli žádné zábrany – myslím si, že při dlouhodobém intravenózním užívání se Vám otvírají 13. komnaty v mozku, – které by měly být navždy uzavřeny – tzn., rozvoj deviací – jako je pedofílie, brutální masochismus, scat, v některých případech jsem viděl i při sledování porna – zoofílii. Přestřelení jedinci – prý údajně do krční tepny – krkavice –   šukají, jako šukací stroje 5 hodin, aniž by si to uvědomovali, pokud je tam někdo zkušený střelí, aby si zajistil, že mu 5 hodin budou dělat „živého robertka.“

Pokud spíte s chemsex uživatelem a netušíte, že je ve stavu a on to pozná, že jste si to neuvědomili – nebo i uvědomili – je to poprvé a naposled, co se spolu vidíte, – i když Vám bude ve chvíli sexu slibovat, cokoliv jiného. Oni, protože Vám zapomenou sdělit s tím chemsex stavem, že jsou zároveň i většinou HIV pozitivní – a někteří dokonce i neléčení to subjektivně tuší, – spoléhají na to, že když jste se seznámili přes nějakou seznamku s nimi, tak se takto seznamujete a stýkáte i s jinými za účelem sexu, – a proto pro ně nehrozí, že byste je odhalili, že Vás možná nakazili oni – pokud mají z pervitinu vychýlené nálože tím, že v této době neberou léky – a neobvinili je – když se s Vámi vícekrát tedy nesetkají – protože si myslí, že jste promiskuitní tedy stejně, jako oni – a nebudete při Vaší stejné frekvenci – což posuzují podle sebe – vědět, – kdo z partnerů Vás za poslední 3 měsíců nakazil – věřte tomu, že u některých zkušených inkubátorů v Praze nebo Ostravě či Brně –  je to zpravidla do 10 styků pokaždé s někým jiným – za měsíc.

Chemsex na pervitinu se dělá v noci. Od cca 19 hodin do rozbřesku. Denní světlo a slunce je zabiják chemsex.

Placená reklama subjektu, kterým není provozovatel webu –  1. legální eshop chemickými ošetřujícími přípravky na ocel a kůži – Probíhající kontroly a předžalobní výzvy – začala Válka těch prodejců POPPERS, – kteří je prokazatelně v tomto článku nabízí,-  i jako – „TO NESMÍM ŘÍCT V ČR ANI VYSLOVIT“  –  jsou VIDEA v tomto pravdivém článku – o nebezpečných prodejích POPPERS v ČR, které Vám rozhodně nedoporučujeme poslechnout, jak tyto látky zneužívat: 

– ZDE – ČTĚTE O VÁLCE PRODEJCŮ POPPERS 2023

ČTĚTE TÉŽ 

 

TOPTOWER.CZ + TOP-TOWERS.CZ 

Související Příspěvky

11 x VIDEO : – CLUB ALCATRAZ PRAHA – V roce 2018 – 2019 jsem byl návštevníkem tohoto klubu, – protože majitel chtěl, – abych mu ho,- jako realitní zástupce – prodal za 18 milionů korun – Dlouho jsem nevěděl, – proč chce tak vysokou cenu, – když ho koupil – i s rekontrukcí – za cirka 3 mil Kč – Později mi řekl svoje KNOW-HOW, – díky kterému vydělával – jen na prodeji OPL cca 300 tisíc korun měsíčně – i HIV pozitivním, – což jsem do té doby nepochopil – sám o sobě, – že byl možná – jeden z největších dealerů v dané době v Praze – a takto se nepřímo i podílel – na šíření této nebezpečné nemoci

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.